Stomas AS utfører store og små oppdrag innan el-installasjon, for næringskundar:

  • Service arbeid
  • Oppussing/renovering
  • Svakstrøm
  • IKT-anlegg
  • Brannvarsling
  • Adgangskontroll
  • Tele og data
  • Stomas A/S er medlem av Nelfo og registret hos DSB som godkjent installatør.