Referansar

Installasjon nye leiligheter, Olvikvegen 80 og 90, 9 mannsbustad og 4 mannsbustad

Diverse einebustadar, nyinstallasjon. Rehabilitering av boligar eller enkelte rom som bad og kjøkken.

 

Vedlikehold Leirvik as:

Her har me vedlikehald på det elektriske anlegget på bedrifta pluss at me står for provisorisk byggestraum på prosjekta dei har.

 

Amfi Stord:

Her har me hatt service og vedlikehald, samt alle utbyggingar sidan midten av 1990 tallet.

No held me på med ombygging gamle Meny lokaler til nye butikklokaler, samt utvidelse for ny Coop Extra butikk.

 

Bytunet:

Her har me alt av service, vedlikehald og ombyggingar.

Bandadalsplassen

Bybuen

Industrihall Eldøyane – Stord Base

Testhall Matre Maskin på Rubbestadneset

Elkontroll bustad og næring

Alle desse anlegga har me alt av elektro installasjon og data installasjon.

 

Elles er det mykje servicearbeid, både mot privat og næring.